Future; belirli bir finansal aracın daha önceden belirlenmiş bir fiyat ve tarih ile gelecek bir tarihte alınıp satılması işlemidir. Belirli miktarı ve piyasaya çıkış tarihi belirli olan Future Sözleşmeleri üzerinden işlem gören Future ürünleri sadece ve sadece Future Piyasalar adı verilen organize piyasalarda işlem görmektedirler.

Future Piyasalarda Future sözleşmelerinin işlem gördüğü alana pit adı verilmektedir. İşlem gören sözleşmeler, sözleşmeye konu olan ürünün kalitesi, miktarı, teslim tarihi, teslim şartları, günlük fiyat sınırları ve ürün fiyatında meydana gelebilecek fiyat dalgalanma oranı gibi kalıplaşmış özellikler baz alınarak oluşturulmaktadırlar. Korunan standartlara sahip Future Sözleşmeleri sadece borsada işlem yapma yetkisine sahip kuruluşlar aracılığıyla alınıp satılabilmektedir. Bir Future Sözleşmesi’ne yatırım yapılacaksa, yetkili aracı kuruma teminat bedeli başka bir deyişle margin depozit adı verilen bedeli yatırmaları gerekmektedir. Future Sözleşmelerine yatırım yapanların bir diğer yükümlülüğü ise günlük realize (daily settlement) olup, Futures Piyasaları’nda işlem yapan yatırımcıların, söz konusu sözleşmelerden kaynaklı meydana gelebilecek zararları önceden telafi etmek amacıyla depozit olarak ödedikleri bedeldir. Başlangıç marjı adı verilen bedeli ise maksimum Future Sözleşmesi’ndeki bir günlük fiyat değişimine eşit olan ve sözleşme sona erdiğinde taraflara iade edilen, sözleşme yapılmadan önce ödenen bedeldir. Future Sözleşmelerinde tarafların son yükümlülüğü ise Sürdürme Marjı olup, taraflardan herhangi birisi kayba uğradığında söz konusu zarar eden miktar başlangıç marjından çekilmekte ancak başlangıç marjının zararı karşılamaya yetmediği durumlarda taraflardan Sürdürme Marjı adı altında para talep edilmektedir.

Futures Sözleşmelerine konu olan ürünler dövizler,zirai ürünler, tarım ürünleri sabit faizli borç araçları, doğal kaynaklar ve borsa endeksleridir. Ancak döviz, borsa endeksi ve sabit faizli borç araçları gibi finansal kaynaklar üzerinden gerçekleştirilen Futures Sözleşmelerine Finansa Futures Sözleşmeleri -Financial Futures Contracts- adı verilmektedir.

Futures Sözleşmeleri, spekülasyon, hedging ve fiyat tespit işlemleri için tercih edilmektedir. Spekülasyon, fit traders ve floor trades adı verilen borsa üyeleri tarafından kar etmek amacıyla risk üstlenilmesi mantığına dayalı yapılmaktadır. Hedging ise gelecek bir tarihte ürün, faiz, miktar ve fiyatlarda meydana gelebilecek farklılıklar sonucu zarar etmemek için tercih edilen korunma işlemleridir. Future Sözleşmelerinin Fiyat Tespiti amacıyla tercih edilmesinin altında yatan sebep ise Futures Piyasaları ve Nakit Piyasaları arasındaki fiyat farklılıklarından faydalanarak kar elde etme amacıyla gerçekleştirilmektedir.